Finalspel i tisdagsligan sommaren 2019.

Resultatet tisdagsligan sommaren 2019.

  1. Kjell Karlsson, 2. Malin Sares, 3. Per Åke Lindgren, 4. Jan OLof Dahl, 5. Ronny Sahlen. Fullständig resultatlista från tisdagsligen finns under tävlingar tisdagsligan.

Publicerat 2019-09-24

Skriv en kommentar