Funny fest och julavslutning. Klotskallarna har genomfört den årliga Funny festen med julavslutning. För den trevliga underhållningen svarade Eva och Rolf Sares för, det var mycket trevlig julmusik samt frågor i anslutning till musiken som ingick i frågetävlingen. Det var ca 75 personer närvarande.

Publicerat 2019-12-20

Skriv en kommentar