O.B.S. Ändrat starttid för tisdagsligan.

Starttid för tisdagsligan blir fr.o.m. den 13 augusti klockan 17.00.

Anledning är att det blir fort mörkt på kvällarna.

Styrelsen

Publicerat 2019-08-06

Skriv en kommentar