O.B.S. Ändrat tid Tisdagsligan.

Tisdagen den 24 september startar TISDAGSLIGAN 16.00  p.g.a. att mörkret faller tidigt.

Publicerat 2019-09-10

Skriv en kommentar