Säkerhetsarbete vid Boulehallen.

Nu genomförs säkerhetsarbete runt boulehallen. Det är Flygplatsen och Luftfartsverket som genomför säkerhetsarbete för inflygningen till flygplatsen. Det är Arborister som kapar toppar på träd och fäller träd.

Publicerat 2021-03-18

Skriv en kommentar