SKINKCUP.

Skinkcup måndag den 13 december kl. 13.00.

Endast för medlemmar i Klotskallarna.

Vi spelar typ ”Trivseboule” 1:a, 2:a, 3:e plats. Priset är skinkor.

Klubben bjuder på glögg, skinksmörgås m.m.

Anmälan senast den 8 december. Anmälningslista i Boulehallen

VÄLKOMMEN

Festkommitten Klotskallarna

Publicerat 2021-11-24

Skriv en kommentar