Tack alla som var med vid städdagen under onsdagen.

Styrelsen vill tacka alla boulespelare som var med när vi städade och fixade i hallen med städning inne och ute med bänkar och arbete i containern.

Publicerat 2020-09-30

Skriv en kommentar