Träning med Näs Bouleklubb

Lördag den 2 feb. kl . 09.30 kommer Näs Boule med Magnus Moberg att ha gemensam träning med oss  – väl mött alla.

Publicerat 2019-01-27

Skriv en kommentar