Årsmöte SvBF

Vi har nu fått en ny styrelse i Svealands Bouleförbund.

Ordförande: Patrick Roselin ÖSK

Ledamot/sekreterare: Maria Bergström SVÄ

Ledamot/kassör: Lars Andersson MOR

Ledamot/utbildningsansvarig: Lena Nordlund KLO

Ledamot/ungdomsansvarig: Börje Andersson KLO

Ledamot/veteran: Sid Huntley MOR

Ledamot/tävlingsansvarig: Fredrik Dahlén ÖSK

Suppleant: Ulla Schönning KLO

Suppleant: Håkan Bergström SVÄ

 

Publicerat 2013-03-16

Skriv en kommentar