Årsmötet och KM i dubbel

Så är då årets årsmöte över och samtliga i styrelsen blev anförtrodda att leda klubben ett år till.

Håkan ledde mötet och lotsade os snabbt och klart genom dagordningen,

Ekonomin är god och tävlingarna som vi deltagit i har gott bra. Nu ser vi fram mot 2019..

I vanlig ordning spelades klubbmästerskapet i dubbel efter mötet.

Vann gjorde Gina och Per-Åke som förutom den klassiska äggkoppen även får en fri start i DM.

Grattis!!!!!

Publicerat 2019-01-26

Skriv en kommentar