Klot!!

Vi har fått några nya medlemmar på sistone som så gärna vill köpa klot.

Har du några gamla hemma som du inte använder så ta med dom till hallen och sälj dom.

 

Publicerat 2015-02-08

Skriv en kommentar