Klotligan

Klotligan startade den 12/10 A1 och A2. Den 19/10 startade B1 och B2. I höstens upplaga deltar sammanlagt 44 lag. 20 st i grupp A och i grupp B 24 st.

Publicerat 2015-10-21

Skriv en kommentar