MEDLEMSMÖTE.

Lördag den 5 oktober har Klotskallarna medlemsmöte klockan 10.00.

På dagordningen.

Aktuell information.

KM i Singelspel, anmälan senast 1 oktober anmälningslista finns i hallen.

Förtäring

Styrelsen

Publicerat 2019-09-19

Skriv en kommentar