TRÄNINGAR TORSDAGAR

Träningar olika moment äger rum torsdagar den 11 november, 25 november

och 9 december. Tiden är klockan 17.00.

Styrelsen

Publicerat 2021-11-04

Skriv en kommentar