Aktivitetskalender

Sommartider.

Från maj till september spelar vi på vår utebana. Tisdagar spelar vi från kl 17.00 till ca 20.00 . Trivselboule spelar vi Fredagar kl 14:00 från och med .Ibland kan det kollidera med helger eller tävlingar då meddelar vi om det inte blir någon poängboule eller tisdagsliga denna dag . Vi kör dessa dagar hela sommaren om inte annat meddelas.

KLOTSKALLEHALLEN.

Varje vecka under vintertid har vi ca 200 personer som spelar i vår fina boulehall Vid tidsbokning kontakta gärna oss Dessa tider är hallen upptagen

MÅNDAGAR

0900 -12.00 Domnarvets Finska Fören.  och PRO Anna Jonsson 073 154 02 69

13.00-17.30 Klotligan. Uppehåll till hösten.

TISDAGAR

14.00-17.00 PRO Kvarnsveden  Ellie Mattsson 070 550 92 81 el Ingvar Böhlin 070 207 52 90  0243-23 81 84

 Tisdagsligan uppehåll under sommaren. Trivselboule i stället med början kl: 17.00

Onsdagar

10.00 – 13.00 SPF Borlänge  Gunilla Svensson 070 316 17 22

Torsdagar

09.30 -12.00 SPF Tuna Säter Hans Lindstedt 070 290 81 24

10.00 -13.00 PRO St. Tuna  Jan-Erik Granqvist  070 200 42 37

09.30 – 12.30  PRO Gustafs Gunnar Näslund 076 949 44 22

14.00 – 16.00 Torsång

Fredagar

PRO Säter 09:00-12:30

Trivselboule  14:00 – 

Lördag 

Söndag

Dövas Riksförbund 11.00 – 14.00

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna