Aktivitetskalender

Sommartider.

Från maj till september spelar vi på vår utebana. Tisdagar spelar vi från kl 17.30 till ca 21.00 (tisdagsligan) .Från och med 29 augusti spel start 16.30  p.g.a mörkret . Trivselboule spelar vi Fredagar kl 14:00 från och med 1 Maj .Ibland kan det kollidera med helger eller tävlingar då meddelar vi om det inte blir någon poängboule eller tisdagsliga denna dag . Vi kör dessa dagar hela sommaren om inte annat meddelas.

KLOTSKALLEHALLEN.

Varje vecka under vintertid har vi ca 200 personer som spelar i vår fina boulehall Vid tidsbokning kontakta gärna oss Dessa tider är hallen upptagen

MÅNDAGAR

0900 -12.00 Domnarvets Finska Fören.  och PRO Anna Jonsson 073 154 02 69

13.00-17.30 Klotligan. 

TISDAGAR

14.00-17.00 PRO Kvarnsveden  Ellie Mattsson 070 550 92 81 el Ingvar Böhlin 070 207 52 90  0243-23 81 84

17.30-20.30 Tisdagsligan 

Onsdagar

10.00 – 13.00 SPF Borlänge  Gunilla Svensson 070 316 17 22

Torsdagar

09.30 -12.00 SPF Tuna Säter Hans Lindstedt 070 290 81 24

10.00 -13.00 PRO St. Tuna  Jan-Erik Granqvist  070 200 42 37

09.30 – 12.30  PRO Gustafs Gunnar Näslund 076 949 44 22

14.00 – 16.00 Torsång

Fredagar

PRO Säter 09:00-12:30

Trivselboule  14:00 – 

Lördag 

Söndag

Dövas Riksförbund 11.00 – 14.00

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna