Bilder på segrande lag klottorsdag 3

Segrande lag Tommy Moberg och Lars Andersson Mora 8 poäng diff . + 24
2. Carl-OLof Eriksson och Sven Erik Käck Grycksbo 8 poäng diff. + 19
3. Anna Öhrling och Torbjörn Blomberg Näs 8 poäng diff. + 17
4. Gina Eriksson och Mona Åkesson Klotskallarna 8 poäng diff. + 13

Publicerat 2020-08-20

Skriv en kommentar