Träning + Iordningställande av banor.

Fredag den 5 april är det trivselboule, men efter trivselboulen är önskemålet att ett antal personer kan stanna kvar en stund för iordningställande av banorna till Svea Indoor som klubbben arrangerar lördag och söndag.

Torsdag den 11 april är det träning mellan kl. 16.30 – 18.30. Ledare Inga LIndtsröm.

Publicerat 2024-04-03

Skriv en kommentar