Aktivitetskalender

Sommartider.

Från maj till september spelar vi på vår utebana. Tisdagar spelar vi från kl 17.00 till ca 21.00 (tisdagsligan) September månad brukar vi börja kl.17.00 p.g.a mörkret . Trivselboule spelar vi Fredagar kl 14:00 från och med 1 Maj .Ibland kan det kollidera med helger eller tävlingar då meddelar vi om det inte blir någon poängboule eller tisdagsliga denna dag . Vi kör dessa dagar hela sommaren om inte annat meddelas.

KLOTSKALLEHALLEN.

Varje vecka under vintertid har vi ca 200 personer som spelar i vår fina boulehall Vid tidsbokning kontakta gärna oss Dessa tider är hallen upptagen

MÅNDAGAR

09-12 Domnarvets Finska Fören.  och PRO Anna Jonsson 073 154 02 69

13.00-17.30 Klotligan

TISDAGAR

14.00-17.00 PRO Kvarnsveden  Ellie Mattsson 070 550 92 81 el Ingvar Böhlin 070 207 52 90  0243-23 81 84

10.30-13.30 DDP varannan vecka 10,12,14 osv Stig Kjellberg  073 546 02 40 SMS

16.00-20.30 Tisdagsligan

Onsdagar

13-16 SPF Borlänge  Gunilla Svensson 070 316 17 22

Torsdagar

09-12 SPF Tuna Säter Berndt Orrbon 070 346 92 45

11-15 PRO St. Tuna  Jan-Erik Granqvist  070 200 42 37

11-15  PRO Gustafs Gunnar Näslund 076 949 44 22

Fredagar

Trivselboule Kl: 14:00

Lördag och Söndag

Tävlingar och träning

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna