Avgifter för 2024

Medlemsavgift 200 kronor

Licensavgift 300 kronor

Hallavgift 1/1 – 30/6 600 kronor

Hallavgift 1/7 – 31/12 600 kronor

Hallavgift helår 1200 kronor

Betala in avgifterna under januari så det blir bokfört på rätt år.

Publicerat 2023-12-17

Skriv en kommentar