INTRESSE- ANMÄLAN

Klubben kommer att ta hit en tränare.

Är du intresserad anteckna dig senast 20 maj.

Klubben står för kostnaden.

Anmälningslista finns i hallen.

Publicerat 2022-04-27

Skriv en kommentar