Påminnelse

På torsdag den 14 mars har bouleklubben sin tävling Klottorsdag 1. Då utgår träning klubbens träning

och övrig verksamhet i hallen.

Publicerat 2024-03-11

Skriv en kommentar