Övriga förtroendevalda

Valberedning: Lars Björkman sammankallande  Kjerstin Lind och Sten Lundgren

Revisorer: Leif Carlsson, Stig Kjellberg

Kioskkommitté: Inga Lindström, Kerstin Skoog och Birgitta Bäcklund

Hallkommitté:  Hans Lindstedt sammankallande, Stig Gahnshag, Tommy Groth och Bengt Bodin

Festkommitté: Lisskulla Erikson.

Webmaster: Kjell Karlsson, Inga Lindström, Ove Eriksson och Leif Carlsson

Tävlingskommitté: Kjell Karlsson, Ingemar Westin och ?

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna