Övriga förtroendevalda

Valberedning: Sammankallande Anki Holvigsson, Lars Björkman och Lena Nordlund.

Revisorer: Thord Högberg, Stig Kjellberg

Kioskkommitté: Kioskansvarig Anki Holvigsson samt Inger Östlund

Ban o hallkommitté:  Hans Lindstedt, Lennart Jakobsson sammankallande,  Tommy Groth och Bengt Bodin

Festkommitté: Lisskulla Erikson.

Webmaster: Kjell Karlsson, Inga Lindström, Ove Eriksson och Leif Carlsson

Tävlingskommitté: Kjell Karlsson, Ingemar Westin och ?

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna