Övriga förtroendevalda

Valberedning: Kerstin Skoog sammankallande  Kjerstin Lind och Lars Björkman

Revisorer: Leif Carlsson, Stig Kjellberg

Kioskkommitté: Inga Lindström, Kerstin Skoog och Birgitta Bäcklund

Hallkommitté: Lars-Olof Haag sammankallande, Hans Lindstedt, Stig Gahnshag,Tommy Groth och Gunnar Näslund

Festkommitté: Lisskulla Erikson.

Webmaster: Kjell Karlsson, Inga Lindström, Ove Eriksson och Leif Carlsson

Tävlingskommitté: Kjell Karlsson, Tobbe Blomberg och Inger Nissas-Haag

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna